Stipend, lån og skolepenger på folkehøgskole

Priser

Når du går på folkehøgskole betaler du for kost og losji. Undervisningen er gratis. Kostnaden for kost, losji og studietur er 75.000,- pluss innmeldingsgebyr på 1.100,-. Opptaksgebyret må være innbetalt før skoleplassen din er sikret.

Skoleåret 2014/2015 koster kr. 75.000,- Dette dekker undervisning, internat i tomannsrom, kost, studietur(er), ekskursjoner, teaterturer og billetter, materiell, vaskeri, bredbånd i internatet med mer.

Innmeldingsgebyret på kr. 1.100,- kommmer i tillegg.

Lån og stipend

Du kan søke støtte fra Statens lånekasse.
Som borteboer får man utbetalt (Sjekk Lånekassen for neste års støtte):
Utdanningsstipend (etter bestått eksamen) kr 3 632 per måned
Lån kr 5 448 per måned
Samlet utdanningsstøtte kr 9 080 per måned

I tillegg kan man få  reisestipend, forsørgerstipend og ekstra lån til skolepenger.

Det er svært viktig at skolepengene blir betalt til rett tid. Dersom dette ikke blir gjort, kan resultatet, i ytterste konsekvens, bli at du må slutte på skolen. De totale kostnadene for drift av skolen er på ca 170.000 pr elev. Her er en oversikt over hva du betaler for:

Innmeldingsgebyr
Beløpet skal dekke administrasjon og skolens kostnader til elevopptaket, men er også en garanti for at du benytter skoleplassen din.

Materiellkostnader, stuietur, teater- og revybesøk …
Dette er elevandelen for studieturen med flere teaterbesøk, andre revy- og teaterforestillinger hovedsakelig i Oslo. Det dekker også utflukter, produksjonene, noe skolemateriell (sangboka, sminke, skolebilde, ringperm), internett (bredbånd fastlinje), kopieringskostnader mm.

DSC04203Mat og oppholdskostnader
På skolen får du frokost, formiddagsmat, middag, kveldsmat, lørdagsmat, mat i forbindelse med fester og arrangement, kaffe/te og kaker i forbindelse med Åpen scene, i helger mm, kaffe/te til måltidene, fri bruk av vaskeriet, forsikring og andre kostnader knyttet til oppholdet (losji) i ni måneder. Dersom du må, eller selv ønsker å slutte i løpet av skoleåret, må disse kostnadene betales i seks uker etter sluttdato i henhold til skolekontrakten. Ved skoleslutt skal alle kostnader være betalt. Hvis du ikke leverer tilbake romnøkkel, eller rommet ditt ikke blir godkjent, vil du måtte betale for ny nøkkel eller reparasjoner/vask av rommet .

Mulige tilleggsutgifter
Enerom (kun etter søknad og hvis mulig) kr 5.500,- pr år
Dobbeltrom med egen dusj og wc (begrenset antall) kr 7.000,- pr pers/pr år
Ekstrakostnadene for spesielle rom betales med 50% ved skolestart og 50% innen 15. januar.

Betalingsplan gjennom skoleåret – kortversjon
Ved skolestart i august betaler du kr 17.000. Fra 15 sept betaler du kr 6000 den 15 hver måned tom 15 april neste år, med unntak av desember hvor du må betale kr 5000,- og januar: 17.000. Samlet betaling er kr 76.100 (inkludert innmelding).

innmelding 1 100,-
aug 17000,-
sept 6000,-
okt 6000,-
nov 6000,-
des 5000,-
jan 17000,-
febr 6000,-
mars 6000,-
april 6000,-
ingen betaling i mai.

Bankkonto:1503 32 07090